ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 25 ส … Read more

การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัดเรื่อง การสรรหาคณ … Read more

หน่วยรับสมัคร และหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัดเรื่อง หน่วยรับสม … Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณ ชั้น 1

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศสอบราค … Read more

ประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1 (ฉบับที่ 2)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ … Read more