Menu Close
banner1920x600
bannerbillpayment1920x600-02
Print
Print

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ

“สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยควาสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบำรุงตนเอง ให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์”

พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ประธานกรรมการ และผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

1 %
เงินกู้ทุกประเภท
1 %
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1 %
เงินฝากออมทรัพย์

เงินกู้ทุกประเภท

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM(ก.)

 • 2 เท่าเงินเดือน ไม่เกิน 60,000 บาท
 • หรือไม่เกิน 96% ของหุ้นสมาชิก
 • ส่งคืน 12 งวด
 • ไม่มีสมาชิกค้ำประกัน

  Download

 • คำขอเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ฉุกเฉิน
  Download

เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น(ท.)

 • 96% ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
 • ส่งคืน 300 งวด
 • ไม่มีสมาชิกค้ำประกัน
 • ส่งคืน 1 งวด กู้ใหม่ได้
  Download

เงินกู้สามัญ(ส.)

 • 50 เท่าเงินเดือน ไม่เกิน 2.5 ล้าน
 • สมาชิกค้ำประกัน 2-4 คน
 • ส่งคืน 6 งวด กู้ใหม่ได้
 • มีทุนเรือนหุ้น 20% ของวงเงินกู้
 • ส่งคืน 180 งวด
  Download

เงินกู้สามัญดำรงชีพ(ด.)

 • 10 เท่าเงินเดือน ไม่เกิน 3 แสนบาท
 • สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
 • ส่งคืน 120 งวด
 • อายุไม่เกิน 55 ปี
  Download

เงินกู้เพื่อความมั่นคง(ม.)

 • กู้ได้ไม่เกิน 3 แสนบาท (พิจารณาจากเงินเดือน)
 • สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
 • ส่งคืน 120 งวด
 • ส่งคืน 3 งวด กู้ใหม่ได้
  Download

กู้บริการจัดการหนี้(บ.)

 • 50 เท่าเงินเดือน ไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • มีหุ้น 20% ของวงเงินกู้ใหม่(บ.)รวมกับวงเงินกู้เดิม(ถ้ามี)
 • ทุก 5 แสนใช้สมาชิกค้ำ 1 คน(2 ล้านใช้ 4 คน)
 • ส่งคืน 180 งวด
  Download

ข่าวสารความคืบหน้า

ประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564

ประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ …
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564

การประชุมสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2564 โดยผ่านทาง Zoom Meeting กับจุดรับสัญญาณ ทั้ง 38 จุด สามารถรับชมเทปบันทึกได้ที่ https://youtu.be/Z64YqBzhCYY …
อ่านเพิ่มเติม

ศธ.คัด 12 สหกรณ์ออมทรัพย์ นำร่องแก้ปัญหาหนี้แม่พิมพ์

นายสิทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการสรุปมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่เริ่มจากการแก้หนี้ครูที่มี …
อ่านเพิ่มเติม

แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน แจ้งก่อนหมดสัญญา 7 เดือนเพื่อเตรียมตัวล่วงหน้า

ตามที่มีกลุ่มเพื่อนครูในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,964 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ …
อ่านเพิ่มเติม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไชยราษฎร์ เจ๋ง ใช้ระบบบัญชี ในการบริหารธุรกิจ

ปัจจุบัน “สหกรณ์” นับเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของไทย โดยมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายเทียบเท่าภาคเอกชนและมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมหาศาล ซึ่งหากนับรวมทุนดำเ …
อ่านเพิ่มเติม

สหกรณ์..ต้านกฎกระทรวง

ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา คนขบวนการสหกรณ์ไทยกว่า 300 คน นำโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ยกขบวนกันไปยื่นข้อเรียกร้องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครติตยูเนี่ยน คัดค้านร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได …
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม