วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ ที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก อย่างมั่นคงและยั่งยืน
Banner new site new app-01
BannerMount1920x600-03-01
Banner new site Follow My Contract-01
Banner_new_site_123456-01
Print
Banner new site 7-3-2567-01
กำหนดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 4.80 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.00 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ

อัตราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ประธานกรรมการ
080-3531313

นายสุรเชษฐ์ น้อยมะลิวัน

ผู้จัดการ
089-7109933