ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประกาศรับสมัครคั … Read more

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  ได้รับมอบอำนาจจา … Read more

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบ … Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเ … Read more

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเ … Read more

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชมสหกรณ์ลดดอกเบี้ยและการจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รั … Read more