การประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2567

กำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2567 โดยมีกำหนดการดังนี้

  • เวลา 07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
  • เวลา 09.00 – 09.15 น. นำเสนอวีดีทัศน์
  • เวลา 09.15 – 09.30 น. ประธานกรรมการเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2567
  • เวลา 09.30 – 12.00 น. ประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคลิก

ครั้งที่ 1 หน่วย เทศบาล, พิเศษ, สหกรณ์, ม.ราชภัฎ, สถาบันการอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 2 หน่วย อ.เมือง 2, อ.ศรีธาตุ, อ.วังสามหมอ
ครั้งที่ 3 หน่วย อ.หนองวัวซอ, บำนาญ อ.เมือง, อ.บ้านผือ
ครั้งที่ 4 หน่วย อ.เมือง1, อ.ประจักษ์ศิลปาคม
ครั้งที่ 5 หน่วย อ.กุมภวาปี, อ.โนนสะอาด, อ.หนองแสง
ครั้งที่ 6 หน่วย อ.หนองหาน, อ.ทุ่งฝน, อ.ไชยวาน, อ.พิบูลย์รักษ์
ครั้งที่ 7 หน่วย อ.บ้านดุง, อ.เพ็ญ
ครั้งที่ 8 หน่วย อ.น้ำโสม, อ.นายูง, อ.กุดจับ, อ.สร้างคอม, อ.กู่แก้ว