สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567