ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 67

สมาชิกที่สนใจรับสิทธิ์ตามโครงการการให้ทุนการศึกษาบุตร สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับ ได้ที่ลิ้งก์

https://drive.google.com/file/d/1iR75V1oeTx1s0JRljXz8RDc2YSj0ja9F/view?usp=sharing