ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณ ชั้น 1

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศสอบราค … Read more

ประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1 (ฉบับที่ 2)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ … Read more

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประกาศรับสมัครคั … Read more

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  ได้รับมอบอำนาจจา … Read more