ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการ
ที่ได้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้การสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งผู้จัดการ