เชิญประชุมการสัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ตรงข้าม ยูดี ทาวน์)

รวจสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2565 สอ.ครูอุดรธานี จำกัด
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565

Leave a Comment