ขยายวงเงินกู้สามัญดำรงชีพ และ มั่นคง

ข่าวดีสำหรับสมาชิกที่กำลังต้องการเงินกู้ สหกรณ์ฯปรับขยายวงเงินกู้จากเดิมทั้ง 2 สัญญาๆละ 300,000 บาท เพิ่มเป็นสัญญาละ 500,000 บาท และขยายระยะเวลาการส่งสูงสุดจาก 120 งวด เป็น 180 งวด เงื่อนไขการกู้คงเดิม สมาชิกสามารอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเงื่อนไขการกู้