ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่องสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2566 – 2567 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2566 – 2567

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

Leave a Comment