ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรื่องสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2566 – 2567 บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2566 – 2567

ประชุมวันที่ 24 ตุลาคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 น.ณ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ (ตรงข้าม UD TOWN )จังหวัดอุดรธานี
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่ ประจำปี 2565 https://udtscc.com/meeting/


คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

Leave a Comment