ตารางการจัดสรรจํานวนผู้แทนสมาชิก ประจําปี 2565

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง ตารางการจัดสรรจํานวนผู้ แทนสมาชิก ประจําปี 2565
แยกตามเขตเลือกตั้ง
จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
อัตราส่วน สมาชิก 30 : 1

คลิกเพื่อดูตารางการจัดสรรจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

Leave a Comment