หน่วยรับสมัคร และหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง หน่วยรับสมัครและหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

คลิกเพื่ออ่านประกาศ

Leave a Comment