ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประกาศรับสมัครคัลเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปี.พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 4 -18 เมษายน 2565 บัดนี้การดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศดังต่อไปนี้