ประกาศ รายชื่อบุคคลที่สมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปี 2565

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติในสหกรณ์ได้ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวัน และเวลาทำการของสหกรณ์ฯ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ตามที่ทราบแล้วนั้น

Leave a Comment