เปิดรับสมัคร กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จ.อุดรธานี

ประกาศ กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอุดรธานี (กสอด.) เปิดโครงการพิเศษ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สหกณ์ฯ โทร.0-4218-0658

Leave a Comment