ประกาศ ปิดระบบธุรกรรมออนไลน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

ประกาศ ปิดระบบธุรกรรมออนไลน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เนื่องจากสรุปงานสิ้นปีบัญชี 2566
สหกรณ์จะเปิดระบบตั้งแต่เวลา 16:30 น. – 02:00 น.
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566
(ขออภัยในความไม่สะดวก)