ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว)