ประกาศ เปิดรับคำขอลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

เปิดรับคำขอลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
โดยดาวน์โหลดคำขอลงทะเบียน เพื่อเปิดใช้งาน ระบบ PROMONEY ในแอพพลิเคชั่น แล้วแนบเอกสารแนบ ตามที่เเจ้งไว้ แล้วนำส่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

คำขอลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ PROMONEY
การใช้งานระบบ PROMONEY

เมื่อทำการลงทะเบียนแล้วสามารถทำการเปิดใช้งานระบบ ดังภาพต่อไปนี้