รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพยน์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติงานในสหกรณ์ได้ จำนวน 3 อัตรา นั้น การรับสมัครนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 21 ราย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2566

Leave a Comment