ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำประกันกลุ่ม และยังไม่ได้มาชำระเบี้ยประจำปี

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำประกันกลุ่ม และยังไม่ได้มาชำระเบี้ยประจำปี หากสมาชิกท่านใดมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และชำระแล้วให้นำหลักฐานการชำระมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ หรือส่งมาทางไลน์@สหกรณ์
หมดเขตชำระวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

คลิกเพื่อดูรายชื่อ