ประกาศ การรับสมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2566

เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์หรือสหกรณ์กับสมาชิก โดยให้อำเภอหรือหน่วยงานที่ไม่มีกรรมการดำเนินการมีผู้ประสานงานได้ 1 คน และให้มีผู้ประสานงานได้ไม่เกิน 14 คน ตามรายชื่ออำเภอหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศและใบสมัครผู้ประสานงาน