ค่าเผื่อหนี้สูญ…จะล้มสหกรณ์

แก้ปัญหาไม่ตก คิดหาวิธีไม่ออก คลอดกฎหมายเพิ่มอำนาจข้าราชการ จำกัดสิทธิชาวบ้าน…ดูจะเป็นหลักคิดเบ็ดเสร็จของ สนช. ที่มีข้าราชการเกือบเต็มสภาฝักถั่ว

ไม่เพียงแต่ พ.ร.บ.ข้าวเท่านั้น พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ที่ สนช.อนุมัติไปแล้ว อยู่ในขั้นตอนประกาศใช้ก็เช่นกัน…คนอนุมัติกฎหมายไม่รู้เรื่องสหกรณ์ แก้ปัญหาไม่ตก ไม่รู้ปัญหาจริง ออกกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ข้าราชการหนักกว่าเก่า แทนที่จะทำให้สหกรณ์ก้าวเดินไปได้ กลับถูกตัดแข้งตัดขา ให้เป็นคนพิการรอขึ้นเมรุ

งานประชุมสัมมนาผู้บริหารสหกรณ์ หลักสูตร กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์ ที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย…คนสหกรณ์บ่นเรื่อง การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญสูงถึง 100% กำลังจะให้สหกรณ์ล้มเป็นโดมิโน

หลักการสหกรณ์ ทำกิจกรรมแบบแบ่งปันช่วยเหลือกัน ไม่ใช่แสวงหากำไรเหมือนบริษัท…สมาชิกสหกรณ์เป็นหนี้ ต้องช่วยเหลือกันแบบเข้าอกเข้าใจ ไม่ใช่ทวงเอาหนี้คืนทั้งหมดในคราเดียว ตามหลักสหกรณ์มันต้องใช้วิธีผ่อนผันให้ค่อยทยอยส่งหนี้ได้…การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญก็ควรยืดหยุ่นเช่นกัน อาจจะ 20-30-40%

เพราะตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ 100% ส่งผลให้สหกรณ์ที่ทำธุรกิจมีกำไรจะขาดทุนทันที ไม่มีเงินปันผล ไม่มีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ผลที่ตามมาสมาชิกไม่เชื่อถือ พากันถอนหุ้น ถอนเงินฝาก สหกรณ์ดำเนินธุรกิจต่อไม่ได้ ถูกนายทะเบียนสั่งหยุดกิจการ พานทำให้สหกรณ์อื่นๆมีปัญหาตามไปด้วย เพราะสหกรณ์ทำธุรกิจเป็นเครือข่ายแบบพี่ช่วยน้อง สหกรณ์ไปยืมเงินมาจากสหกรณ์อื่นๆ เมื่อถูกปิดไป สหกรณ์ที่ถูกยืมเงินต้องถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สูญไปหมด เจอปัญหาขาดทุนไปทั่ว แล้วจะไม่ล้มเป็นโดมิโนได้ยังไง

ด้วยนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนของสหกรณ์ทั้งระบบ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงเร่งรวบรวมข้อมูลสหกรณ์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ โดยเปิดช่องทางให้สหกรณ์ต่างๆแจ้งข้อมูลไปได้ที่ 0-2669-3254-62.

ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Leave a Comment