ช่วยเหลือบ้านพักนักเรียนไฟไหม้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์นำโดยนายประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ เข้ามอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยบ้านพัก ที่ ร.ร.คำเต้าแก้วหินลาด และ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี