ประชุมสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2561

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดการประชุมสัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโอเต็ล โดยมีท่านประกอบ จันทรทิพย์ ประธานกรรมการเป็นประธานพิธี และท่านเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงาน