กำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ปี 64

meeting64

 กำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2564  

  ปฏิทินกำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2564

 

  วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.เมือง 2

  วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.เพ็ญ,อ.สร้างคอม

  วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองวัวซอ,บำนาญอ.เมืองอุดรธานี

  วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.กุมภวาปี

  วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.ศรีธาตุ

  วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองหาน

  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.บ้านดุง

  วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.ทุ่งฝน,อ.ไชยวาน,อ.กู่แก้ว

  วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก สถาบันการอาชีวศึกษาฯ

  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.บ้านผือ

  วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองแสง,อ.โนนสะอาด

  วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.น้ำโสม,อ.กุดจับ,อ.นายูง

  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก เทศบาล/พิเศษ,สหกรณ์ฯ,ม.ราชภัฏฯ

  วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.เมือง 1
   
 
Write comment (0 Comments)

ข่าวประกาศ (ประกาศพักชำระหนี้)

ดาวนโหลดคำขอพักชำระได้ ที่นี่

Write comment (0 Comments)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

SSCHSO-1

SSCHSO-2
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ (ผ่านศูนย์ฯ)
ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (ผ่านศูนย์ฯ)
แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง (แก้ไข 30 ก.ย. 63)
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สส.ชสอ. ฉบับใหม่

Write comment (0 Comments)

ประกาศยกเลิกการลงคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการ


cancel 17-9-2563
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Write comment (0 Comments)