กำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562  

  ปฏิทินกำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี 2562

  วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.บ้านผือ,อ.กุดจับ,อ.น้ำโสม,อ.นายูง

  วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.เพ็ญ,อ.สร้างคอม,อ.บ้านดุง

  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองหาน,อ.พิบูลย์รักษ์,อ.ทุ่งฝน,อ.ไชยวาน,อ.กู่แก้ว

  วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.กุมภวาปี,อ.ประจักษ์,อ.โนนสะอาด,อ.หนองแสง

  วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก หน่วย พิเศษ,เทศบาล,ม.ราชภัฏฯ,อ.เมือง 2

  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองวัวซอ,บำนาญเมืองอุดรธานี,อ.ศรีธาตุ,อ.วังสามหมอ

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 
     รายชื่อสัมมนาสมาชิก หน่วย สถาบันอาชีวศึกษา,อ.เมือง 1
   
หมายเหตุ* แก้ไขล่าสุด 18 มีนาคม พ.ศ. 2562