สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด

   เลขที่ ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
    เบอร์โทร 0-4218-0658 , 0-4224-6010 เบอร์แฟ๊กซ์  0-4223-0357
    Email : [email protected]
 
   นิติกร-เร่งรัดหนี้สิน 089-9446830 , ธุรการ 089-8417975
    เงินให้กู้ 081-7399610 , บัญชี 089-8417976
    ประกันสินเชื่อ 099-9469477,080-9468772,095-3896557

 

 

Powered by Phoca Maps