รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
เปิดรับสมัคร วันที่ 2 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว