สอ.ครูกำแพงเพชร มาศึกษาดูงาน

DSC 6164(Copy)

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งใน   เรื่องการบริหารระบบต่างๆ  ในสหกรณ์ของเราครับ