งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต์ ประจำปี 2561 ขึ้นที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากท่านสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีจัดงาน ในงานมีการร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬา พบปะสังสรรค์กับสหกรณ์ต่างๆภายในจังหวัดร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง