ต้อนรับ สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

 

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะกรรมการดำเนินการ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์ ศรีสุข พร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ