สอ.ครูพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหารระบบต่างๆ ในสหกรณ์ของเราครับ