ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58

DSC_5251

                            

                        เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2558 สหกณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ โรงแรมเจริญโอเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

  ในการประชุมได้กล่าวถึงผลประกอบการประจำปี การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 การรับรองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้สอบกิจการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานจากผู้แทนสมาชิก

Write comment (0 Comments)

สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ 2557 ท่านประกรรมการ และผู้จัดการพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่จาก   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงานสหกรณืออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด โดยเน้นในเรื่องนวัตกรรมการบริการทางหารเงินผ่าน ATM 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

           เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ 2557 ท่านประกรรมการ และผู้จัดการพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่จาก   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 พิษณุโลก จำกัด โดยเน้นในเรื่องนวัตกรรมการบริการทางหารเงินผ่าน ATM  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด 

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหารระบบต่างๆ ในสหกรณ์ของเราครับ

 

Write comment (0 Comments)

สหกรณ์เข้าร่วมงานที่สหกรณ์จังหวัด


          ผู้จัดการประดิษฐ์  พลหงษ์ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เข้าร่วมงาน "ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ครับ 

Write comment (0 Comments)