สหกรณ์เข้าร่วมงานที่สหกรณ์จังหวัด


          ผู้จัดการประดิษฐ์  พลหงษ์ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เข้าร่วมงาน "ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ครับ 

Write comment (0 Comments)

รางวัลผลงานนวัตกรรม ปี 2556

ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2556

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

" การบริการทางการเงินระบบ Online ผ่าน ATM "

ชนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับประเทศ 

 

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูนครพนม มาศึกษาดูงาน

DSC 4595-(Copy)

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหาร ระบบต่างๆในสหกรณ์ของเราครับ

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูกำแพงเพชร มาศึกษาดูงาน

DSC 6164(Copy)

         เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งใน   เรื่องการบริหารระบบต่างๆ  ในสหกรณ์ของเราครับ

 

Write comment (0 Comments)