กำหนดการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๑

  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

 
     1.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.บ้านผือ - อ.กุดจับ
     2.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.น้ำโสม - อ.นายูง

  วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

 
     1.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.เพ็ญ - อ.สร้างคอม
     2.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.บ้านดุง

  วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

 
     1.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.หนองหาน - อ.พิบูลย์รักษ์
     2.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.ทุ่งฝน - อ.ไชยวาน - อ.กู่แก้ว

  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 
     1.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.กุมภวาปี - อ.ประจักษ์ศิลปาคม
     2.รายชื่อสัมมนาสมาชิก อ.โนนสะอาด - อ.หนองแสง
   
คำขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาชิก ปี 2561 ดาวน์โหลดที่นี่
หมายเหตุ* แก้ไขล่าสุด 27 เมษายน พ.ศ. 2561