• ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ชั้นนำ

    สหกรณ์ของเราก้าวสู๋การเป็นสหกรณ์ชั้นนำอย่างมั่นคง และยั่งยืนครับ และมีความยินดีต้อนรับสหกรณ์อื่นๆเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องครับ