ต้อนรับ สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

           เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ 2557 ท่านประกรรมการ และผู้จัดการพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่จาก   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 พิษณุโลก จำกัด โดยเน้นในเรื่องนวัตกรรมการบริการทางหารเงินผ่าน ATM  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด 

Write comment (0 Comments)

สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

          เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ 2557 ท่านประกรรมการ และผู้จัดการพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่จาก   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงานสหกรณืออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด โดยเน้นในเรื่องนวัตกรรมการบริการทางหารเงินผ่าน ATM 

Write comment (0 Comments)

สอ.ครูพิษณุโลก มาศึกษาดูงาน

            เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหารระบบต่างๆ ในสหกรณ์ของเราครับ

 

Write comment (0 Comments)

สหกรณ์เข้าร่วมงานที่สหกรณ์จังหวัด


          ผู้จัดการประดิษฐ์  พลหงษ์ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เข้าร่วมงาน "ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ครับ 

Write comment (0 Comments)

รางวัลผลงานนวัตกรรม ปี 2556

ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2556

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

" การบริการทางการเงินระบบ Online ผ่าน ATM "

ชนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับประเทศ 

 

Write comment (0 Comments)