สหกรณ์เข้าร่วมงานที่สหกรณ์จังหวัด


          ผู้จัดการประดิษฐ์  พลหงษ์ และคณะ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เข้าร่วมงาน "ร่วมใจ  คืนความสุขสู่ประชาชน"  ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ครับ