สอ.ครูนครพนม มาศึกษาดูงาน

DSC 4595-(Copy)

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ของเราได้รับเกียรติจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์ของเราครับ ทั้งในเรื่องการบริหาร ระบบต่างๆในสหกรณ์ของเราครับ