ต้อนรับ สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

           เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ 2557 ท่านประกรรมการ และผู้จัดการพร้อมคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่จาก   สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 พิษณุโลก จำกัด โดยเน้นในเรื่องนวัตกรรมการบริการทางหารเงินผ่าน ATM  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด